ORGANIZACJA GMINY I URZĘDU


Urząd Miejski w Olecku

Urząd Miejski w Olecku podobnie jak wszystkie instytucje publiczne w dobie pandemii zmienił zasady funkcjonowania.

W Urzędzie Miejskim wprowadzone zostały zasady mające służyć bezpieczeństwu mieszkańców i klientów urzędu, a także umożliwić zapewnienie ciągłości pracy gminnej administracji, w tym:

  • system pracy zdalnej i hybrydowej dla pracowników Urzędu,

  • Urząd czynny był przez cały okres pandemii w 2020 r., jednak okresowo wprowadzane były ograniczenia w bezpośrednim dostępie, tj. w bezpośrednim kontakcie obsługiwani byli tylko interesanci USC w Olecku w zakresie rejestracji zgonów i urodzeń,

  • rekomendowane było załatwianie spraw elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP i platformy e-usług Gminy Olecko, mailowo lub telefonicznie,

  • pracownicy oraz klienci Urzędu mieli stały dostęp do środków ochrony indywidualnej.

Grafika przedstawia plakat informacyjny o zmianie funkcjonowania urzędu w dobie pandemii.