Wpływ na budżet Gminy


wydatki bieżące poniesione na przeciwdziałanie
covid-19 w 2020 r.

282 322Dochody33 498 973

Suma dochodów podatkowych planowanych przed wystąpieniem COVID-19

+926 335

Zmiana dochodów podatkowych w trakcie COVID-19

34 425 308

Suma dochodów podatkowych wykonanych po uwzględnieniu skutków COVID-19


Dochody podatkowe wg wybranych paragrafów budżetu w 2020 r.


Wydatki65 628 839

Suma wydatków bieżących planowanych przed wystąpieniem COVID-19

-220 422

Zmiana wybranych wydatków bieżących w trakcie COVID-19

65 408 417

Suma wybranych wydatków bieżących w trakcie COVID-19


Wydatki bieżące wg wybranych działów budżetu w 2020 r.


Wynik budżetu1 146 757

Suma skutków finansowych po stronie dochodów i wydatków budżetowych w związku z wystąpieniem COVID-19

3 071 158

Wartość dotacji uzyskanych z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych (bon samorządowy)

4 217 915

Suma skutków finansowych COVID-19 w 2020 r.


Suma skutków finansowych COVID-19 w 2020 r. per capita