Wsparcie dla mieszkańców i przedsiębiorców


Zdjęcie przedstawia żołnierzy WOT pakujących maseczki dla seniorów z terenu Gminy Olecko.

Maseczki dla seniorów

W dniach 15-21.04.2020 r. dostarczono maseczki mieszkańcom gminy w wieku 65+ - 3.885 szt. W dniach 12-13.05.2020 r. dostarczono maseczki mieszkańcom gminy w wieku od 60-64 - 1.335 szt., a od 01.06.2020 r. dostarczano maseczki mieszkańcom gminy w wieku od 55-59 - 1.300 szt.

W dystrybucji maseczek uczestniczyli żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej Kraju.Zdjęcie przedstawia uściśnięcie ręki dwóch osób.

Pomoc dla przedsiębiorców

Chcąc wyjść naprzeciw potrzebom, przyjęto rozwiązania, które choć w minimalnym stopniu złagodzą skutki sytuacji związanej z COVID-19. Rada Miejska podjęła uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości oraz opłaty prolongacyjnej.

Podatnicy, którzy spełniali warunki otrzymania pomocy, a zapłacili już podatek za kwiecień i maj, także mogli złożyć wniosek i skorzystać ze zwolnienia, a wpłacona kwota została zaliczona na podatek za kolejne miesiące.Zdjęcie przedstawia strażaków dezynfekujących przychodnię w Olecku.

Troska o bezpieczeństwo lekarzy i personelu przychodni oraz mieszkańców olecka

Przekazano 120 litrów środka do dezynfekcji pomieszczeń przychodni na potrzeby lekarzy wykonujących pracę w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w Olecku.

Ponadto zespół strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej z Lenart, zachowując konieczne środki ostrożności, wydezynfekował zewnętrzną część budynku, m.in. schody, poręcze oraz drzwi wejściowe. Wszystkie te działania zostały podjęte po to, by pomóc w zabezpieczeniu lekarzy i pacjentów przychodni przed zakażeniem koronawirusem.


Zdjęcie przedstawia osobę rozmawiającą przez telefon.

infolinia pomocowa dla mieszkańców olecka

Prowadzony był dyżur telefoniczny pracowników MOPS w Olecku czynny w każdy dzień tygodnia w godz. 7.30 - 19.00 w celu udzielania niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy w czasie epidemii.


Zdjęcie przedstawia laptop.

wsparcie dla oświaty

W ramach projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła” zakupiono 29 sztuk poleasingowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem oraz 1 tablet na łączną kwotę 79.946 zł.

W ramach projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła+” zakupiono 29 sztuk komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem oraz niezbędnym wyposażeniem (29 sztuk myszy do laptopów oraz 29 sztuk toreb na laptopy) na łączną kwotę 95.168 zł.

Zakupiony sprzęt został przekazany 7 szkołom podstawowym.


Pozostałe działania

W ramach walki z koronawirusem Gmina Olecko podjęła szereg działań, z których jedynie kilka zostało wymienionych powyżej. Ponadto poszczególne jednostki podejmowały działania zgodne z profilem ich działalności. Między innymi MOPS, który odpowiedzialny był za zapewnienie poczucia bezpieczeństwa oraz opiekę nad osobami starszym, samotnymi oraz będącymi w kwarantannie.

Rok 2020 na wszystkich płaszczyznach działalności Gminy upłynął w cieniu walki z pandemią i niemal każde działanie naznaczone było szczególnym znaczeniem z punktu widzenia zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców Gminy.