EDUKACJA


BUDŻET OŚWIATOWYPokrycie bieżących wydatków oświatowych

subwencją oświatową:

45,97%

-0,70 p.p.

do roku 201917 404,31

Bieżące wydatki oświatowe

na ucznia

8 000,20

Subwencja oświatowa
na ucznia

9 404,11

Dopłata za środków własnych

na 1 uczniaBudżet oświatowy Gminy Olecko w 2020 r.Łączne wydatki poniesione na oświatę

i wychowanie w 2020 r.

39 441 716

+13,04%

do roku 2019