INWESTYCJE


Wartość zrealizowanych wydatków majątkowych

w 2020 r.

18 917 830
+141,36%
do roku 2019Główne kierunki inwestycyjne Gminy Olecko w 2020 r.


inwestycje drogowe


Wartość zadań: 7.174.660,84 zł


Zakres inwestycji drogowych zrealizowanych w 2020 r. obejmował następujące zadania:

 • Budowa i przebudowa dróg gminnych i ulic w Gminie Olecko:

 • przebudowa drogi gminnej Gąski-Świdry Nr 141019N;

 • budowa drogi gminnej w m. Możne;

 • budowa drogi gminnej w Gordejkach Małych;

 • budowa drogi gminnej Dąbrowskie;

 • przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Giże;

 • budowa drogi gminnej w m. Lipkowo;

 • budowa ulicy Słonecznej - wykonanie dokumentacji projektowej;

 • budowa drogi gminnej nr 141532N (ul. Przemysłowa) w Olecku;

 • przebudowa i budowa odcinków dróg gminnych w Lesku - wykonanie dokumentacji projektowej;

 • budowa drogi gminnej nr 141508 N, ulicy Wojska Polskiego w Olecku (dworzec PKP i PKS) - wykonanie dokumentacji projektowej.

 • Dotacje celowe na pomoc finansową dla powiatu na inwestycję – remont dróg, ulic i chodników na terenie

miasta i Gminy Olecko:

 • przebudowa drogi powiatowej nr 1838N Gąski-Kijewo-Guty; p

 • przebudowa drogi powiatowej nr 1814N Jaśki-Dobki;

 • remont drogi powiatowej Nr 1746N Jeziorowskie Leśny Zakątek-Czerwony Dwór-Cichy-Duły;

 • remont chodnika na ul. Orzeszkowej w Olecku.


Budowa dróg gminnych - zdjęcie nr 1
Budowa dróg gminnych - zdjęcie nr 2
Budowa dróg gminnych - zdjęcie nr 3


inwestycje w obszarze gospodarki komunalnej i ochrony środowiska


Wartość zadań: 6.828.266,26 zł


Zakres inwestycji w obszarze gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zrealizowanych w 2020 r. obejmował następujące zadania:

 • Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory dorzecza rzeki Lega w Olecku:

   • wykonanie ścieżki z kostki bezfazowej z rozwiązaniami konstrukcyjnymi w postaci nadwieszeń nad rzeką oraz miejscami do wypoczynkucieżka powstała wzdłuż rzeki Legi na odcinku od Alei Zwycięstwa do istniejącej ścieżki przy ul. Wodnej, od ul. Młynowej do istniejącej ścieżki przy Jeziorze Oleckie Wielkie);

   • remont istniejącej ścieżki biegnącej wzdłuż rzeki Legi od ul. Wodnej do ul. Grunwaldzkiej w Olecku.

 • Zwiększenie i ochrona bioróżnorodności na obszarze Miasta Olecko.

 • Oświetlenie boiska i altany, drogi dojazdowej, wymiana opraw oraz projekt oświetleniowy w Gminie Olecko:

   • oświetlenie boiska i altany w Szczecinkach z funduszu sołeckiego;

   • oświetlenie drogi dojazdowej w Imionkach z funduszu sołeckiego;

   • wymiana opraw w Możnych z funduszu sołeckiego;

   • projekt oświetleniowy „Przebudowa oświetlenia drogowego ulic: Kolejowa, Środkowa, Cicha, Zielona, 11 Listopada na odcinku od Placu Wolności do skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego.

 • Budowa placu zabaw, zagospodarowanie terenu przy budynkach, doposażenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Gminie Olecko:

   • Duły – zakup stołu, montaż elementów siłowni zewnętrznej, stół do tenisa, lampy solarne z funduszu soleckiego;

   • Giże – doposażenie placu zabaw oraz siłowni terenowej z funduszu sołeckiego;

   • Zagospodarowanie terenu przy budynkach Ślepie 5, 6, 7, 8 - dz. nr 231 z funduszu sołeckiego;

   • Budowa placu zabaw w Zatykach (FS) Gmina Olecko zakupiła urządzenia zabawowe „Mały alpinista” i „Kucyk” - zamontowanie urządzeń siłami własnymi (mieszkańców sołectwa).


Zdjęcie przedstawia rzekę Lega po wykonaniu inwestycji związanej z jej zagospodarowaniem - nr 1
Zdjęcie przedstawia rzekę Lega po wykonaniu inwestycji związanej z jej zagospodarowaniem - nr 2
Zdjęcie przedstawia rzekę Lega po wykonaniu inwestycji związanej z jej zagospodarowaniem - nr 3


inwestycje oświatowe


Wartość zadania: 2.979.677,51 zł


Zakres inwestycji w obszarze oświata i wychowanie zrealizowanych w 2020 r. obejmował następujące zadania:

 • Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej Boiska Orlik przy SP1 - zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

 • Modernizacja energetyczna budynku SP 1 w Olecku - wykonanie dokumentacji projektowej.

 • Przebudowa pomieszczeń w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi "Krasnal" w Olecku:

   • przeniesienie instalacji elektrycznej w związku z wyburzeniem ściany działowej;

   • wykonanie prac rozbiórkowych, uzupełnienie ścian;

   • uzupełnienie podkładów pod wykończenie wewnętrzne ścian;

   • roboty towarzyszące;

   • rozbudowa odcinka instalacji kanalizacji sanitarnej z robotami towarzyszącymi, przeniesienie instalacji wentylacji mechanicznej w związku z wyburzeniem ściany działowej.

 • Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku przy ul. Zielonej 1.


Przebudowa pomieszczeń w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi "Krasnal" w Olecku - zdjęcie nr 1
Przebudowa pomieszczeń w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi "Krasnal" w Olecku - zdjęcie nr 2


inwestycje w kulturę i sport


Wartość zadania: 589.893,93 zł


Zakres inwestycji w obszarze kultura i sport zrealizowanych w 2020 r. obejmował następujące zadania:

 • Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i budowa budynków gospodarczych w Gminie Olecko:

   • Gęsia Zatoka – zagospodarowanie terenu nad jeziorem Przytulskim.

 • Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i budowa budynków gospodarczych w Gminie Olecko w ramach funduszu sołeckiego:

   • zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Babkach Oleckich;

   • budowa budynku gospodarczego Dąbrowskie II;

   • zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Dobkach;

   • rozbudowa terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Jaśkach;

   • zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kukowie;

   • zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Lipkowie;

   • budowa budynku gospodarczego w Łęgowie;

   • zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Olszewie;

   • zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rosochackich;

   • zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Świdrach;

   • zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Zabielnie.


Gęsia zatoka - zdjęcie nr 1
Gęsia zatoka - zdjęcie nr 2
Gęsia zatoka - zdjęcie nr 3