BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE


Wydatki zrealizowane w ramach bezpieczeństwa publicznego w 2020 r.

832 306

+9,01%

do roku 2019Zdjęcie przedstawia materiały i środki ochronne, które zostały przeznaczone na walkę z COVID-19.


W roku 2020 Gmina Olecko przekazała 832.306 zł na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym. Jest to wzrost o 9,01% w stosunku do roku poprzedniego. Na wzrost wydatków wpłynęła konieczność zakupu materiałów i środków ochronnych podczas pandemii oraz rozbudowa monitoringu miejskiego w Olecku w ramach III etapu.Podjęte działania z zakresu bezpieczeństwa w 2020 r.

  • rozbudowa monitoringu miejskiego w Olecku etap III - 420.414,00 zł;

  • naprawa autopompy dla OSP Lenarty - 2.400,00 zł;

  • badania neurologiczne i psychotechniczne kierowców OSP - 1.400,00 zł;

  • zakup materiałów do produkcji tablic informacyjnych wokół jeziora - 1.384,25 ;

  • zakup usługi czyszczenia kamer monitoringu miejskiego 1.353,00 zł;

  • zakup materiałów i środków ochrony podczas pandemii (rękawice, maseczki, przyłbice, płyny i mydło antybakteryjne, zraszacze, termometry), materiał do produkcji maseczek - 152.080,95 zł;

  • zakup samochodu w ramach państwowego funduszu celowego - 10.000,00 zł;