budżet obywatelski i FUNDUSZ SOŁECKI


budżet obywatelski
wielkość budżetu obywatelskiego w 2020 r.

275 000
Wartość zadań przeznaczonych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w 2020 r.

273 0005

Liczba projektów zgłoszonych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego

5

Liczba projektów poddanych pod głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego

2

Liczba projektów wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego


3 310

Liczba głosów oddanych w ramach budżetu obywatelskiego

3 183

Liczba ważnych głosów oddanych w ramach budżetu obywatelskiego

127

Liczba nieważnych głosów oddanych w ramach budżetu obywatelskiego


Głosowanie nad budżetem obywatelskim Gminy Olecko na 2020 r. odbywało się w systemie elektronicznym poprzez nową aplikację Budżet Obywatelski, dostępną na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Olecku oraz w formie papierowej, poprzez wrzucenie wypełnionej ankiety do urny, dostępnej w punkcie do głosowania zlokalizowanym w Urzędzie Miejskim w Olecku, Punkt Obsługi Klienta. Wskazać należy, że forma elektroniczna głosowania cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem bowiem 3.173 głosy oddano elektronicznie a tylko10 głosów oddano tradycyjnie.


Projekty "miękkie" poddane pod głosowanie w ramach BO

Projekty "twarde" poddane pod głosowanie w ramach BO


Nawierzchnia trawy syntetycznej przy Boisku Orlik po wymianie - zdjęcie nr 1
Nawierzchnia trawy syntetycznej przy Boisku Orlik po wymianie - zdjęcie nr 2
Nawierzchnia trawy syntetycznej przy Boisku Orlik po wymianie - zdjęcie nr 3fundusz sołeckiWydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.:

541 648

+12,86%

do roku 2019


Ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19, rok 2020 przyniósł bardzo ograniczone możliwości jeżeli chodzi o realizację funduszu sołeckiego. Część zaplanowanych przedsięwzięć nie mogła zostać zrealizowana ze względu na obowiązujące obostrzenia, przez co środki zostały przesunięte w sposób umożliwiający wykorzystanie ich w innej formie. Dzięki temu świetlice zostały wyposażone np. w różnorodny sprzęt, który będzie wykorzystywany przez mieszkańców Gminy podczas przyszłych spotkań, zajęć i warsztatów. Mimo wielu przeciwności spowodowanych pandemią COVID-19, fundusz sołecki w Gminie Olecko udało się zrealizować na poziomie 94,40%.

Wydatki sołectw w 2020 r.


Przeznaczenie funduszu sołeckiego w 2020 r.

Realizacja funduszu sołeckiego w 2020 r.