WSPÓŁPRACA Z NGO


Wartość udzielonych dotacji w 2020 r.:

380 500

31 złożonych ofert

-7,97%

do roku 2019


Zadania realizowane przez NGO w 2020 r.REALIZOWANE PROJEKTY w 2020 r.


Zadanie z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej:

 • Prowadzenie Świetlicy Środowiskowej im. Jana Pawła II w Olecku

 • Prowadzenie Środowiskowej Świetlicy Opiekuńczej „Puchatek”Zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia:

 • Streetworking elementem profilaktyki systemowej w mieście OleckoZadanie z zakresu kultury:

 • Międzypokoleniowy plener artystyczny 2020 na 460 - lecie Olecka

 • Boże Narodzenie na Mazurach czyli o tym jak to nowe ze starym się plecie - 460 lat Olecka


Zdjęcie przedstawia uczestników spotkania w ramach międzypokoleniowego pleneru artystycznego
Zdjęcie przedstawia uczestników projektu organizowanego przez stowarzyszenie "Streetworking Olecko"
Zdjęcie przedstawia zawodniczki Klubu Sportowego Perła Olecka


Zadania z zakresu kultury fizycznej:

 • Szkolny Klub Sportowy Niesłyszących „Olimpijczyk” - "Tacy sami"

 • Powiatowe Oleckie Stowarzyszenie Sportowe - „Sprawni i młodzi 50+”

 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury i Sportu w Sejnach - "Mażoretki – systematyczne zajęcia dzieci i młodzieży w aspekcie rywalizacji sportowej"

 • Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy Warsztacie Terapii Zajęciowej - "Aktywna rodzinka"

 • Stowarzyszenie KS Granit w Olecku -„Od zabawy do sportu”

 • Stowarzyszenie KS Granit w Olecku - „ Ręczna”

 • Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Hidori” przy Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku - "Hidori sposobem na sukces"

 • Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „Czarni” - "Sięgnijmy po sportowe laury, Olecko 2020"

 • Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „Czarni” - "Sportowe dzieciaki 2020"

 • Uczniowski Klub Sportowy „Tryton" Olecko - "Akademia Trytona"

 • Stowarzyszenie „Nasze Pasje” - "Aktywne Przedszkolaki"

 • Stowarzyszenie Integracji Środowisk Lokalnych „ Wspólnie do celu” - "Joga w parku"

 • Stowarzyszenie Nurkowe Amfiprion - "Sekcja pływania w płetwach"

 • Stowarzyszenie „Ku Słońcu” - "Aktywne dzieciaki"

 • Klub Sportowy Perła Olecka - "Aktywni od dziecka"

 • Lekkoatletyczny Klub Sportowy Korab - "Lekkoatletyka w Olecku 2020 – biegaj, skacz, rzucaj"

 • Olecka Szkoła Sztuk Walki Karate Kyokushin - "Przez sport do zdrowia i marzeń"


Zdjęcie przedstawia zawodników Szkoły Sztuk Walki Karate KYOKUSHIN
Zdjęcie przedstawia zawodników Oleckiego Stowarzyszenia Nurkowego Amfiprion