Jednostki organizacyjne i spółki gminne


wydatki na administrację
publiczną w 2020 r.

8 135 400

+22,80%

do roku 2019urząd miejski w OleckuDokumenty regulujące pracę Gminy i Urzędu


Statut Gminy Olecko

Statut przyjęty uchwałą Nr ORN.0007.65.2016 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 września 2016 r., zmieniony:

  • uchwałą Nr ORN.0007.59.2017 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 września 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Olecko;

  • uchwałą Nr ORN.0007.2.2018 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 26 stycznia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Olecko.

W 2020 r. Rada Miejska w Olecku dokonała zmian w treści Statutu Gminy zarządzeniem Nr BRM.0007.92.2020 z dnia 25 września 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Olecko.


regulamin organizacyjny urzędu Miejskiego

Regulamin organizacyjny przyjęty zarządzeniem wewnętrznym Nr ORN.120.33.2019 Burmistrza Olecka z dnia 6 września 2019 r.

W 2020 roku Burmistrz Olecka trzykrotnie dokonał zmian w treści Regulaminu organizacyjnego:

  • zarządzeniem wewnętrznym Nr ORN.120.1.2020 z dnia 2 stycznia 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego;

  • zarządzeniem wewnętrznym Nr ORN.120.7.2020 z dnia 6 marca 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego;

  • zarządzeniem wewnętrznym Nr ORN.120.23.2020 z dnia 18 września 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego.


zatrudnienie w urzędzie Miejskim w Olecku w 2020 r.


W 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Olecku zatrudniano 86 pracowników, z czego 90% pracowników zatrudnionych było w pełnym wymiarze czasu pracy. W stosunku do stanu na koniec 2019 r. zatrudnienie zmniejszyło się o 1 pracownika. Główną przyczyną zwolnień było zakończenie okresu obowiązywania umowy.Jednostki organizacyjne GminyZdjęcie przedstawia widok na Szkołę Podstawową nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku

szkoła podstawowa nr 1 im. Henryka sienkiewicza


Olecko ul. Kościuszki 20


Dyrektor: Eligia Marta Bańkowska

Zatrudnienie w 2020 r.: 78 pracowników


Zdjęcie przedstawia widok na Szkołę Podstawową nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku

szkoła podstawowa nr 2 im. mikołaja Kopernika


Olecko ul. Słowiańska 1


Dyrektor: Iwona Narkiewicz - Bielska

Zatrudnienie w 2020 r.: 55 pracowników


Zdjęcie przedstawia widok na Szkołę Podstawową nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku

szkoła podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II


Olecko ul. Kolejowa 33


Dyrektor: Lucyna Sadowska

Zatrudnienie w 2020 r.: 58 pracowników


Zdjęcie przestawia widok na Szkołę Podstawową nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. Jana Twardowskiego w Olecku

szkoła podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. KS. Jana Twardowskiego


Olecko Osiedle Siejnik I 14


Dyrektor: Stanisław Kopycki

Zatrudnienie w 2020 r.: 68 pracowników


Zdjęcie przedstawia widok na Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach

szkoła podstawowa im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach


Gąski 14


Dyrektor: Katarzyna Kondratowicz

Zatrudnienie w 2020 r.: 36 pracowników


Zdjęcie przedstawia widok na Szkołę Podstawową w Judzikach

szkoła podstawowa w Judzikach


Judziki 5


Dyrektor: Beata Prześniak

Zatrudnienie w 2020 r.: 26 pracowników


Zdjęcie przedstawia widok na Szkołę Podstawową nr 4 w Babkach Oleckich

szkoła podstawowa w Babkach Oleckich


Babki Oleckie 12


Dyrektor: Mirosław Matusiak

Zatrudnienie w 2020 r.: 29 pracowników


Przedszkole z oddziałami integracyjnymi

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal


Olecko ul. Zielona 1


Dyrektor: Małgorzata Puchalska

Zatrudnienie w 2020 r.: 39 pracowników


Budynek MOSIR z góry

Miejski Ośrodek sportu i rekreacji


Olecko ul. Park 1


Dyrektor: Andrzej Kamiński

Zatrudnienie w 2020 r.: 51 pracowników


Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy


Olecko ul. Armii Krajowej 26


Kierownik: Maria Wanda Dzienisiewicz

Zatrudnienie w 2020 r.: 25 pracowników


Budynek Warsztatu Terapii Zajęciowej

warsztat Terapii Zajęciowej


Olecko ul. Kopernika 6


Kierownik: Kazimierz Iwanowski

Zatrudnienie w 2020 r.: 17 pracowników


Budynek Regionalnego Ośrodka Kultury

Regionalny Ośrodek Kultury


Olecko ul. Plac Wolności 22


Dyrektor: Radosław Skrodzki

Zatrudnienie w 2020 r.: 26 pracowników


Budynek MOPS

Miejski ośrodek pomocy społecznej


Olecko ul. Kolejowa 31


Dyrektor: Marta Malinowska

Zatrudnienie w 2020 r.: 33 pracownikówSpółki GminneZdjęcie przedstawia widok na Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olecku

PWIK Sp. z o.o.


Olecko ul. Tunelowa 17


Prezes: Wiesław Bauer

Zatrudnienie w 2020 r.: 32 pracowników


Budynek TBS

tBS SP. Z O.O.


Olecko ul. Kolejowa 31


Prezes: Marcin Małecki

Zatrudnienie w 2020 r.: 6 pracowników


Budynek PGK

PGK Sp. z o.o.


Olecko ul. Kolejowa 31


Prezes: Marta Witkowska

Zatrudnienie w 2020 r.: 31 pracowników


30 czerwca 2020 r. Rada Miejska w Olecku podjęła uchwałę nr BRM.0007.71.2020 w sprawie wyrażenia zgody na połączenie spółek kapitałowych, których jedynym udziałowcem jest Gmina Olecko, to jest Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olecku oraz Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olecku .


Budynek PEC

PEC Sp. z o.o.


Olecko ul. Kolejowa 31


Prezes: Marcin Małecki

Zatrudnienie w 2020 r.: 8 pracowników