SAMORZĄD GMINY Olecko


WŁADZE GMINY Olecko

Zdjęcie przedstawia wizerunek Burmistrza Gminy Olecko

Karol Sobczak


Burmistrz Olecka

Zdjęcie przedstawia wizerunek Zastępcy Burmistrza Gminy Olecko

Sylwia wieloch


Zastępca Burmistrza

Zdjęcie przedstawia wizerunek Skarbnika Gminy Olecko

Irena Osmycka


Skarbnik Gminy

Zdjęcie przedstawia wizerunek Sekretarza Gminy Olecko

Sławomir Hatalski

Sekretarz Gminy

Barbara jankowska

Sekretarz GminyUrząd Miejski w Olecku


Plac Wolności 3

19-400 Olecko


Sekretariat:


tel.: +48 520 21 68

fax: +48 57 520 25 58

um@um.olecko.pl


Poniedziałek: 8:00-16:00

Wtorek: 7:30-15:30

Środa: 7:30-15:30

Czwartek: 7:30-15:30

Piątek: 7:30-15:30RADA Miejska w Olecku

Przewodnicząca Rady Miejskiej:Alicja StefanowskaWiceprzewodnicząca Rady Miejskiej:Wioletta Dorota Żukowska

Pozostali członkowie Rady Miejskiej:Janina Anuszkiewicz


Jarosław Bagieński


Rafał Cezary Bielawski


Dawid Bondarenko


Adam Chajęcki


Jakub Dziubiński


Paweł Giełazis


Ferdynand Grodzicki


Anna Kaczor


Józef Krajewski


Wojciech Leonarczyk


Renata Małgorzata Maciąg


Mariusz Miłun


Alicja Nowik


Wacław Olszewski


Marian Prusko


Wojciech Rejterada


Marcin Roszko


Grzegorz WróblewskiDziałalność Rady miejskiej w Olecku w 2020 r.

141

podjętych uchwał


10

interpelacji

394

wniosków

do Burmistrza GminyOlecka Rada Młodzieżowa

W 2018 roku powołana została Olecka Rada Młodzieżowa. W jej skład wchodziło 15 osób. 9 października 2020 r. odbyła się ostatnia sesja Oleckiej Rady Młodzieżowej kadencji 2018-2020.


Zdjęcie przedstawia Sesje Oleckiej Rady Młodzieżowej
Zdjęcie przedstawia Sesje Oleckiej Rady Młodzieżowej


Przewodniczący RM:Izabela RutkowskaWiceprzewodnicząca RM:Wiktoria Golubsekretarz RM:Aleksandra Sienkiewicz


Pozostali członkowie Rady gminy:Elżbieta Banas


Hubert Kowalewski


Julita Machnacz


Kamil Milczarek


Oliwia Gołaszewska


Julia Sidorowicz


Agnieszka Majewska


Amelia Krynicka


Julia Karpowicz


Jakub Prusko


Mateusz Polakowski


Jakub Dziubiński


Olecka Rada seniorów

W 2015 roku uchwałą Nr ORN.0007.26.2015 Rady Miejskiej w Olecku na okres lat 2015-2020 powołana została Olecka Rada Seniorów. W jej skład wchodzi 13 osób. Głównym celem Oleckiej Rady Seniorów jest służenie osobom starszym poprzez reprezentowanie ich interesów wobec Rady Miejskiej w Olecku i Burmistrza Olecka.

Przewodniczący RS:Witold Antoni Jonczyssekretarz RS:Cecylia Maria Romanowska

Pozostali członkowie Rady gminy:Maria Magdalena Andrejczyk


Danuta Bomber


Józefa Dąbek


Zofia Draźba


Jerzy Imierski


Teresa Lipińska


Helena Kuprewicz


Elżbieta Mazurek


Krystyna Podurgiel


Jerzy Rynkowski


Marek Andrzej Rzepliński