ZARZĄDZENIA Burmistrza GMINY


ZARZĄDZENIA Burmistrza GMINY - OBSZARY


W 2020 roku Burmistrz Gminy Olecko wydał w sumie 178 zarządzenia. Zdecydowana większość zarządzeń podjętych przez Burmistrza poruszała kwestie finansowe. Dotyczyły one przede wszystkim dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz określenia procedury Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok.


Drugim z najczęściej poruszanych przez Burmistrza obszarów były sprawy dotyczące jednostek organizacyjnych. Na ich mocy przyjęto harmonogram czynności związanych z likwidacją Szkoły Podstawowej w Kijewie, powoływano komisje konkursowe do przeprowadzenia postępowań mających na celu wyłonienie kandydatów na stanowiska kierownicze jednostek, powierzano stanowiska dyrektorskie jednostek, a także udzielano pełnomocnictw.


Trzecim obszarem były sprawy dotyczące nieruchomości gminnych. Na ich mocy wykazywano nieruchomości gruntowe, bądź lokalowe przeznaczone do zbycia. Spora część zarządzeń dotyczyła także organizacji Urzędu i Gminy.Wykaz zarządzeń Burmistrza Gminy