OCENA OGÓLNA
KRÓTKA OCENA GMINY


Gmina Olecko znajduje się w grupie porównawczej 41 gmin miejsko-wiejskich, będących ośrodkami wielofunkcyjnymi. Do grupy porównawczej Gminy Olecko należą takie gminy jak Gmina Wadowice, Świebodzin, Łapy, Bytów. Na tle gmin o podobnych uwarunkowaniach rozwoju Gmina Olecko wypada dobrze jeśli chodzi o obszar związany z demografią oraz infrastrukturą komunalną, podobnie zaś jeśli chodzi o budżet i pomoc społeczną. W żadnym z analizowanych obszarów Gmina Olecko nie uzyskała pozycji lidera na tle grupy porównawczej, ale również nie uzyskała pozycji antylidera.