ocena ogólna - EDUKACJA
KRÓTKA OCENA GMINY

Gmina osiągnęła jeden z wyższych wskaźników skolaryzacji szkolnej w porównaniu do gmin o podobnych uwarunkowaniach rozwoju, co świadczy o atrakcyjności oferty edukacyjnej kierowanej do najmłodszych mieszkańców Gminy. Wskazać również należy na dość dobrą organizację systemu oświatowego w Gminie – w zakresie wskaźników świadczących o organizacji systemu oświatowego, pozycja Gminy plasuje się w połowie stawki. Poprawie w stosunku do poprzednich lat uległ m.in. wskaźnik efektywności zatrudnienia nauczycieli czy liczebność oddziałów w szkołach. W zakresie finansowania oświaty wskazać należy na wzrost wydatków bieżących jaki nastąpił w 2020 r. i na tle jednostek o podobnych parametrach wpłynął na pogorszenie pozycji Gminy w grupie porównawczej (choć ta nadal jest lepsza od 50% jednostek należących do grupy porównawczej).Wskaźniki w obszarze EDUKACJA