ocena ogólna - GOSPODARKA
KRÓTKA OCENA GMINY

Analiza aktywności gospodarczej Gminy Olecko wymaga pewnej uwagi ze strony władz Gminy. Chociażby w zakresie stosowanej polityki podatkowej czy ułatwień dla inwestorów (zwiększenie powierzchni Gminy objętej MPZP). Pozytywnie należy ocenić fakt, że uległ zmniejszeniu poziom bezrobocia rejestrowanego oraz bezrobocia długotrwałego, co może mieć istotny związek z wysokim poziomem wpisów do rejestru REGON jaki następuje z roku na rok. Warto zaznaczyć, że wysokiemu poziomowi wpisów do rejestru przedsiębiorców towarzyszy jednocześnie bardzo niewielki poziom wypisów z tego rejestru.Wskaźniki w obszarze GOSPODARKA